logo

ETALON/ OKTATÁS

2017. 5. szám augusztus


Mária Montessori a XX. század egyik legnagyobb hatású pedagógiai rendszerének megalkotója. A szabad, boldog, öntudatos ember nevelésén fáradozott egész életében, jelenünkben pedig újraértékelődött munkássága. Módszere a gyermek személyiségének olyan értékeit kívánja fejleszteni, amely gyorsan fejlődő társadalmunkban első rendű fontosságú: önállóság, problémamegoldó gondolkodás, sokoldalúság, kreativitás, az együttműködés képessége, tolerancia, a másság elfogadása, segítőkészség.

 

„Nem a tudás mennyisége a fontos, hanem a képességek fejlettsége.” – írta Montessori.

 

A Bandi Cica Játékpedagógiai Alapítvány már több mint 10 éve tevékenykedik a zalai megyeszékhelyen. Nagy Beáta férjével, Csóbor Árpáddal hozta létre, a kezdeti motivációt pedig eleinte a saját két gyermekük neveltetése jelentette. Később aztán hasonló gondolkodású szülők, majd kollégák csatlakoztak hozzájuk. 2005-től baba-mama programokat szerveztek, majd játszóházat hoztak létre, később családi napköziket, majd óvodát és jelenleg a Montessori általános iskola indításán fáradoznak.

 

montess

 

Mi motiválta Önöket, hogy Montessori pedagógia alapján oktassanak, mi a küldetésük?
Mindig a valós szülői igények szerint fejlesztettünk. Montessori azt írta, a gyermek olyan, mint a felkelő nap, vagy a szirmait bontó virág. Ez számunkra egy csodálatos hasonlat, amely magában foglalja a lényeget: olyan intézményt szerettünk volna létrehozni, s ma is ennek megvalósulásáért küzdünk, ahol a gyermek iránti tisztelet a legfontosabb. Ma már 4 féle intézményünk működik. Fenntartunk egy játszóházat, ahol a szabadidős programok, gyermekzsúrok kapnak helyet, mert a kötetlen családi játék mindig fontos volt számunkra. További intézményeink is a korosztályoknak megfelelően létesültek és különülnek el. A Családi Bölcsődében a három év alatti kisgyermek ellátásáról gondoskodunk, az óvodánkban 2 csoportba tudjuk fogadni a három-hat éveseket, és szeptembertől kissé átszerveződünk, így egy 1. és egy 5. évfolyamos általános iskolai osztállyal bővül a kínálatunk. Ezáltal több korosztálynak biztosítjuk majd a Montessori pedagógiában való részvétel lehetőségét, amely életkoronként természetesen mutat különbségeket, de a szellemisége egységes.

 

Hogyan nevelik a gyerekeket, hogy zajlanak a hétköznapjaik?
Már a bölcsődei nevelésében megjelenik a Montessori pedagógia: reggeli után csendkörre gyűlnek a gyerekek, ahol fejlődik az összetartozás-érzetük, az egymás iránti tiszteletre, a mozgás koordinálására hangolódnak. Kiemelten fontos ez a mai, folyvást rohanó világban! A kis létszámú, családias hangulatú környezetben van mindig elegendő idő a nyugodt, meghitt pillanatokat átélni. Emellett persze sok élményben van része a gyerekeknek. Ovi-kertünkben sokféle zöldséget, gyümölcsöt nevelünk, a gyerekek apró kerti szerszámokkal gondozzák a növényeket. Minden növényt jól ismernek, annak levelét, termését, ízét. Intézményünk kertvárosi részben található, sok kirándulási lehetőség van a közelben. Ez a kiemelt szerepű környezetismeret a Montessori pedagógia része. Úgy véljük, az utókor számára olyan gyermekeket kell nevelnünk, akik harmóniában élnek a természettel. A bölcsődében és az óvodában minden délelőtt játékos foglalkozás-kezdeményezéseket kínálunk, amelyek a komplex fejlesztést szolgálják. A gyerekek ezekben saját érdeklődésüknek megfelelően vesznek részt. Sokat kézműveskedünk, festünk, agyagozunk, használjuk az ollót, a krétákat, filceket. Az angol nyelv második nyelvként jelenik meg a napi rutinban, a csak angol nyelven beszélő pedagógusunk által kétnyelvű környezetet hozunk létre. A családi programokat, a szülőkkel közösen töltött délutánokat is fontosnak tartjuk, az évkör ünnepeinek megfelelően szervezzük őket. Intézményeink mindegyikében sószoba áll a gyerekek rendelkezésére, itt az egészséges légzés, az immunrendszer erősítése a célunk.

 

Általános iskolai oktatást indítanak. Felvételizni is kell a bekerüléshez?
Idén két általános iskolai osztály is indul, egy első és egy ötödik évfolyam. A következő években felmenő rendszerben fog az iskolai osztályok száma növekedni. Az intézményeinkbe való bekerülésnek nincs semmi feltétele, nincsenek elvárások, de mivel évekig együtt neveljük a gyermeket, ezért a család és az intézmény közti összhang nélkülözhetetlen. Beiratkozás előtt minden szülőt személyesen fogadunk, beszélgetünk, mindent megmutatunk, válaszolunk a kérdésekre.

 

Az iskolai órákon továbbra is megmaradnak a szabad, kreatív foglalkozások?
A bölcsődei, majd óvodai játékos foglalkozás-kezdemények az iskolában már tanulási blokkokká alakulnak. A gyerekek csoportban, vagy párosával tanulnak leginkább. Oktatásunk nagyon gyakorlatias jellegű. Az osztályteremben épp úgy, mint az óvodai csoportszobákban, nyitott polcokon rengeteg fejlesztő játék/eszköz található, ezzel tesszük az órákat élvezetessé, élményszerűvé. Nem kell az iskolapadban ülni 45 perceket, hanem lehet kis szőnyegeken, babzsákokon ülve is gyakorolni. Természetesen ehhez szükséges a 10-12 fős osztálylétszám is, a családias környezet. Az iskolában az új információt azonnal követi a bevésés, a gyakorlás. Ezért otthon nem kell gyakorolni, az iskolai 8 órás foglalkoztatás elegendő. Esténként és hétvégén már fontosabb, hogy a családdal töltse a gyermek az idejét.

 

Hogyan oktatják ebben a rendszerben a gyerekeket és milyen módon értékelik a tanulók munkáját?
Alsó tagozatban nincs osztályozás nálunk, helyette negyed évenként szöveges értékelést adunk a gyermekekről. Abban az esetben, ha a gyermek például 3. osztály után állami iskolába menne át, azonnal osztályzatokra tudjuk váltani a korábbi értékeléseinket. Nincsenek tanórák és nincs csengetési rend. Tanulási blokkok vannak, amelyeknek van időbeli behatárolódása, de ezt csak a tanárok tudják. A gyerekeket nem sürgetjük, nem stresszeljük. Motiválunk és segítünk. A frontális osztálymunka visszaszorul, csoportokban dolgoznak a gyerekek, kutatnak, gyakorolnak, felfedeznek, folyamatosan használják az internetet, a könyveket, az eszközöket. A tanár feladata, hogy segíti a csoportok munkáját. A tananyag nálunk is ugyanaz, mint az állami intézményekben, de más módszerekkel közelítjük meg a témákat, másként dolgozzuk fel.

 

Plusz költségekkel kell-E számolni a szülőknek, ha az Önök intézményét választják?
A szülőkre háruló költségeket igyekszünk visszaszorítani, bár lehetőségeink korlátozottak. Szeretnénk megadni a lehetőséget azoknak a családoknak is, akik kizárólag anyagi okok miatt nem választanak bennünket. A rászoruló családok az alapítványunkhoz benyújtott kérelemben folyamodhatnak fizetési kedvezményért.

 

Átjárható-e az oktatás az állami iskolákkal, tantervük miben más a Nemzeti Alaptantervtől?
Soha nem szemben, mindig csak a többi iskola, a többi pedagógiai irány mellett halad a Montessori pedagógia. A Nemzeti Alaptantervtől nem térünk el alapjaiban véve. A tantárgyak, a tananyag, de még a tankönyvek is ugyanazok. Ez biztosítja, hogy bármikor ki lehet lépni a rendszerünkből és bármikor be is lehet lépni, tehát ez által beszélhetünk az átjárhatóságról.

 

Kulcs a sikerességhez?
Egyszer egy kislány megkérdezte, hogy mi is teleírjuk a füzetét piros tollal, ahol rossz? Azt válaszoltam, mi zölddel írunk bele, ahol jó! Fülig ért a szája. Azóta tudom, mitől hatékony a tanítás…”

space

 

01 rolunk 02 karrier 03 letoltesek 04 kapcsolat