logo

 ETALON/ OKTATÁS

2017. 5. szám augusztus


Ma már a közoktatási rendszertől független alternatív oktatási intézményekbe is van lehetőségünk a gyermekünket taníttatni. Az autonóm intézmények missziója, kiemelni a gyereket a köznevelési keretekből és egy speciális képzési metódust átadni többek között a művészetek, a kreativitás és a természet közelisége által. A különleges oktatási renddel és tananyaggal működő Waldorf képzési rendszerről Sümeghyné Buús Andreát, a Perintparti Szó-Fogadó Szombathelyi Waldorf Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény munkatársát kérdeztük.

 

6705848559 1a4b943edb o

 

Hogyan alakultak meg és mióta működik Szombathelyen intézményük?

Az intézményünk szülői kezdeményezésre jött létre, az általuk létrehozott Waldorf Társas Kör alapította meg. Az óvodánk 1998-ban indult, 14 gyermekkel, jelenleg közel 60 gyermek jár ide. Az általános iskola 2000-ben nyitotta meg kapuit, 3 osztállyal, 27 diákkal. 2006-ban indult az első gimnáziumi osztály. Idén 220 diák tanult itt, 1-től 13. osztályig.


Miben rejlik az intézmény mássága az állami és egyházi iskolákkal szemben?

Azok a szülők választják intézményünket, akik az iskolák (és a világ) jelenlegi helyzetét látva valami mást szeretnének a gyermeküknek. Akik azt szeretnék, hogy gyermekük személyes figyelmet, valódi emberi kapcsolatokat, életkorának megfelelő tanítást és nevelést kapjon, hogy testileg-lelkileg egészséges, kreatív, a világban helyét megtaláló, önálló, közösségben együttműködni tudó, boldog fiatallá-felnőtté váljon. E közös célokon kívül a szülői kör is nagyon színes.


Melyek az erősségei a Waldorf oktatásnak?

A Waldorf óvoda a kisgyermekek életkori sajátosságait figyelembe vevő, egészséges testi-lelki-szellemi fejlődésüket biztosító, a világba való harmonikus belenövést lehetővé tevő, a természet közeliséget hangsúlyozó nevelési intézmény. Harmonikus fejlődés csak úgy lehetséges, hogy a test, lélek, szellem területe egymással egyensúlyban van. Ezért egyforma hangsúlyt fektetünk az intellektuális, a művészi és a mozgással, illetve a gyakorlati tevékenységekkel történő tanításra egyaránt. A szociális képességek fejlesztését is feladatunknak tartjuk. Tanításunk során a gyermeknek életkorából fakadó igényeiből indulunk ki. Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek-fiatalok a világ valódi dolgaival ismerkedjenek meg, ezért pl. csak természetes anyagokat használunk, a gimnazisták többhetes gyakorlatokon vesznek részt. Minél tovább próbáljuk fenntartani a tanulás örömét (a Waldorf iskolába szeretnek járni a diákok!). Amellett, hogy a kerettantervünk államilag elfogadott követelményrendszert tartalmaz, figyelembe vesszük az egyéni adottságokat, és az önmagukhoz mért fejlődést értékeljük.


Milyen feltételei vannak a sikeres felvételinek?

A felvételi során elsősorban nem gyerekeket, hanem családokat veszünk fel. A feltétel az, hogy a család és az iskola értékrendje alapvetően ne térjen el egymástól, és a szülők el tudják fogadni intézményünk alapvetéseit, együttműködjenek az óvónőkkel-tanárokkal, illetve felelősséget vállaljanak az intézmény működtetéséért. A tanár pedig felelősséget tudjon vállalni a gyermek fejlődéséért.


Milyen különleges tanórákon vehetnek részt a diákok?

A Waldorf kerettanterv speciális órákat is tartalmaz, akárcsak az euritmia (speciális mozgásművészet), formarajz, kézművesség (fafaragás, kőfaragás, rézművesség, kovácsolás), kézimunka (kötés, horgolás, hímzés, gépi varrás), vagy a különböző művészeti tevékenységek, például drámajáték, festés, zenélés. A gimnáziumi tagozaton a diákok, akár a mezőgazdasági, ipari, erdészeti, szociális, földmérési és építési színtereken is gyakorlatoznak. 1-től 8. osztályig egy osztálytanító van, aki a fő tantárgyakat tanítja. Osztályzatok helyett pedig szöveges értékelés van minden osztályfokon.


Hogyan tud a gyermek óvodától érettségiig ebben az oktatási rendszerben maradni? Mi a helyzet azokkal a településekkel, ahol nincs óvodai képzésen túl általános iskolai vagy gimnáziumi oktatás, mint pl. Zalaegerszeg, de a gyermeket szeretnék ebben a rendszerben taníttatni a szülők?

Egységes intézmény vagyunk, ha a családok az előbb leírt feltételeket teljesítik, az iskola biztosítja a továbbhaladást (természetesen egyedi kivételek, speciális esetek lehetségesek). Iskolánkba 15-16 diák jár pl. Zalaegerszegről, és többen az Őrségből. Mivel nincs beiskolázási körzetünk, bárkit szívesen fogadunk.


Költségek szempontjából megterhelőbb a családoknak Waldorf óvodába/iskolába/ gimnáziumba járatni gyermeküket. Élveznek-e költségbeli előnyt a többgyermekes családok, nagycsaládosok?

Mivel egyesületi fenntartású intézmény vagyunk, ezért a szülőknek az állam által biztosított normatívát ki kell egészíteniük, hogy fenntartási költségeinket fedezni tudjuk. Az egyesület számára fizetendő hozzájárulás a családból hozzánk járó gyermekek számától függően sávosan alakul jelenleg. A tanuláshoz szükséges eszközök többségét pedig mi biztosítjuk a gyermekek számára.


Ugyanolyan gimnáziumi érettségi bizonyítványt kapnak az itt végzős gyermekek, mint az állami/egyházi intézményekben? Mik a tapasztalataik? Nem indulnak hátránnyal a waldorfos diákok a felsőoktatásban?

A gimnázium első 4 éve a Waldorf kerettanterv szerint zajlik, és az ún. Waldorf-érettségivel (egy szabadon választott téma részletes kidolgozása 1 éven át művészeti résszel, írásmunkával, egy előadással) zárva, az utolsó, 13. év azonban már az állami érettségire való felkészülésről szól. Továbbtanulás szempontjából több éves érettségi tapasztalatok birtokában, nem indulnak hátrányból. A legtöbb esetben felsőoktatási intézményben folytatják tanulmányaikat tovább.


Mi lehet a hosszú távú létjogosultsága az intézménynek?

Fennmaradásunk záloga, hogy őrizzük az értékeinket, mert hiszünk abban, hogy fontos a világnak az, amit egy Waldorf iskola létrehoz. Szülők és tanárok a közös célért összefogással teszünk azért, hogy az emberi értékeket közvetíteni tudjuk.

space

 

01 rolunk 02 karrier 03 letoltesek 04 kapcsolat