logo

ETALON/ INSPIRÁLÓ NŐK
2018. 8. szám december

 

 

Az elmúlt évtizedekben a nők meghódították azokat a területeket, ahonnan addig kirekesztettek voltak. Megmutatták, hogy bátrak, erősek és képesek a legelőkelőbb szakmai elismerések kivívására. Az „Egyre nő az esély” c. projekt kapcsán indított cikksorozatunk negyedik szereplőjének sikertörténete is demonstrálja a nők fontos társadalmi szerepvállalását.

 

304A0458 Edit

 

Dr. Kőrössy Teréz nagynénje ügyvédi szférájában nevelkedett és sajátította el az egyetemmel párhuzamosan, a jogi szakma gyakorlati fortélyait, ezzel pedig a régió egyik legismertebb és legsikeresebb ügyvédévé vált. Kivételes női szövetség az övék, ahol nemcsak a vérvonal, de az alázat és szorgalom is determinálta a mára két gyermekes családanyát a sikerre.


Elképesztő lendületben van a karriered. Kitartó, realista és következetes lépésekkel meneteltél az ügyvédpálya csúcsára. Domináns példa és pályaút volt előtted, és egy markáns női dotálással indultál ezen az úton. Tudatos volt ez az „építkezés”?
Több generációs ügyvédi családba érkeztem. Emiatt szerencsésnek érzem magam, ugyanakkor megőrizni mindazokat az értékeket, amelyek elődeimet dicsérik küzdelmes és felelősségteljes feladat. Természetes számomra, hogy a kapott alapokra további téglákat helyezzek, mert szorgalomra és kitartásra neveltek. A név kötelez és ezen a pályán ez bizony súlyos vállalás. A siker mögött hosszú tanulási folyamat és sok átdolgozott éjszaka rejlik. Vallom, hogy nem szabad mindent magától értetődőnek vennünk, ami megadatik!

 

Az ügyvéd szakma az én olvasatomban máig macsó hivatás, annak ellenére, hogy nyílván egyre több a kiváló női szereplő e területen. Mi a meglátásod ezzel kapcsolatban?
Hagyományosan elsősorban valóban férfias hivatásról beszélhetünk. A legújabb kutatás szerint azonban magyar viszonylatban a 40 év alattiak korosztályában a nők számaránya meghaladja a férfiakét. Noha Zala megyében - 221 ügyvédből 92 nő és 122 férfi - a nemek tekintetében még mindig a férfiak felé billen a mérleg nyelve. Ez a foglalkozás azonban az én olvasatomban független a nemtől, hiszen alapvetően a személyiségünk predesztinál bennünket erre a hivatásra, nem pedig a nemünk.

 

Van különbség abban, ahogy egy nő képviseli az adott ügyet, mint egy férfi? Vagy nincs differencia nemek között ebben a szektorban?
A sikert tekintve nem a nemünk a meghatározó. Az adott ügytípustól függ az eredmény, az eset szempontjából mindenképpen fontosabb a nemnél, az hogy az ügyvéd a rábízott ügy tényállását ismerje meg, legyen szakmailag maximálisan felkészült és végezze lelkiismeretesen a munkáját. A családjogi vonalon azonban mindenképpen nagy empátiaérzék szükséges, amelyre egy nő alkatilag talán alkalmasabb.

 

A jogi pálya az erőjátszmák színtere, hogy ütközik ki a reprezentálásban vagy az érdekek érvényesítésében a női nem jelentősége? Ér ebből adódóan hátrány a férfiakkal szemben?
Az ügyfelek számára fontos a megjelenés és a határozott, karakán fellépés, de a jogvitákat valójában nem ez dönti el. Soha nem éreztem a férfi kollegákkal szemben hátrányt, aminek talán az is az oka, hogy az egymás iránti tisztelet a Magyar Ügyvédi Kamara alapelvei között szerepe, amit igyekszünk is betartani.

 

A perek kapcsán téged felkereső nőket sokszor érik atrocitások. Diszkriminációk, erőszakos cselekmények, akár szélsőséges módon is. Fontos számodra ezeknek az ügyeknek a vállszéles képviselete?
Sajnos gyakran találkozom krízishelyzetekkel, ahol a nők a párkapcsolati erőszak áldozatai, bár az ügyvédi megbízás teljesíthetőségének alapfeltétele az ügyfél- ügyvéd közötti bizalom, erről az első találkozásokkor mégis nehezen mesélnek az érintettek. Az erőszak széles skálán mozoghat, nehéz az ilyen kapcsolatból kivezető megoldást találni. Minden ügy, amit elvállalok, fontos számomra. Akivel azonban együtt érzek és találkozik az értékrendem, azt egyszerűbben képviselem.

 

304A0450 Edit

 

Jogilag minden férfi és nő egyenlő! Mit jelent a te olvasatodban a Női egyenjogúság?
A tradicionális családmodell jegyeit hordozom magammal, és azt vallom, hogy a hagyományos nemi szerepeknek meg kell maradnia. Ám tisztán látszik, hogy a nők helyzete a mai magyar társadalomban még mindig hátrányos. A nők társadalmi szerepe és kiteljesedésének feltétele, az iskolai végzettség növekedése, ez viszont a családalapítás későbbre helyezését hozza magával. Úgy gondolom az egész társadalomnak meg kellene változnia ahhoz, hogy a női szerepek a családban és a munkában egyaránt kiteljesedhessenek. Ez egyfajta haladó gondolkodást feltételez, amely nem diszkriminálhatja a női nemet.

 

A saját életutadra miként vetül ki a női-férfi egyenjogúság kérdésköre, hiszen a férjed épp úgy sikeres a saját területén, akárcsak te?!
Mivel a szakmámban megtalálom mindazt, ami a saját önértékelésem szempontjából fontos, otthon meghagyom az irányítást a férjemnek. Egymás között nem versengünk, mindinkább igyekszünk támogatni és kiegészíteni a másikat.

 

Sikeres nők esetében a család gyakran kerül időalagútba, az által hogy nem megszabható a reggel 8-tól délután 4-ig tartó munkaidő intervalluma. Mi a legnagyobb kihívás, a munka és család közötti balanszírozást tekintve, amit napi szinten kezelned kell?
Lényegében a másodperceket is be kell osztanunk, ebben a férjem rendkívül jó logisztikai érzéke segít. Mindemellett elengedhetetlenül fontos a családtagok támogatása, amelyet mindkét oldalról önzetlenül megkapunk. Az Ő segítő szerepük elvitathatatlan része a sikernek, hiszen a sok munka ellenére mégis úgy érzem, egyensúly van körülöttünk. Meggyőződésem, hogy életünk legfontosabb alappillére a hála. Ha az ember nem tud elég hálás lenni, érzéketlenné válik. Ezért próbálom mindenkinek a nekünk biztosított hátteret mindig megköszönni.

 

Szerinted van megfelelő pillanat a gyermekvállalásra olyan nők számára, akik vezetői pozícióban, vállalkozóként vagy kialakult praxiskörrel dolgoznak?
Úgy gondolom, egy a munkájában elhivatott Nő életében nem létezik ideális életszakasz a gyermekvállalásra, ugyanakkor hiszek a sorsszerűségben. Valahogy mindig úgy történtek a dolgok, ahogy titkon vágytam rá. Nagylányom mellé két éve kistestvér érkezett, akivel kerek lett a világ és ez megnyugtató érzéssel tölt el.


Az interjút készítette: Balassa-Szökrönyös Éva, Fotó: Malenka

space

 

01 rolunk 02 karrier 03 letoltesek 04 kapcsolat